VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI,v.v.i. – Venkovní termokomora

Na konci roku 2020 jsme úspěšně dokončili výstavbu termokomory. Jedná se o realizaci dvojboxu z PUR panelů o síle 80mm včetně příslušných chladírenských a ohřívacích technologií – vestavba do části ocelokůlny v areálu VÚLHM, v.v.i., VS Kunovice. Box je rozdělen na dva prostory resp. levý prostor termokomory a pravý prostor pro sklad.Termokomora je vybavena klimatizační technologií pro rozsah teplot +2°C až +20°C, distribucí vzduchu prostřednictvím textilního vaku a časově řízeným umělým osvětlením. Vše je řízeno prostřednictvím PLC s ovládacím terminálem. Pro případ poruchy je ohřev zastoupen elektrickým přímotopem.