Měření a regulace

U složitějších soustav je dnes již nezbytností použití programovatelných automatů (PLC) umožňující současné řízení mnoha regulovaných prvků. Automaty umožňují pružně reagovat na nastalé změny v řídících procesech či změnu nebo častěji rozšíření soustavy.

Firma LUCOklima s.r.o. si v rámci vývoje řízení pro vlastní chladírenské a vzduchotechnické systémy osvojila programovací techniky a algoritmy akceptující nejen požadavky regulované soustavy, ale i především potřeby obsluhy a údržby.

V rámci dodávek automatizovaného řízení disponujeme vlastní výrobou silových i řídících rozváděčů.

EMERSON – DIXELL
– PLC nejen pro chladírenské technologie

Firma Emerson – divize Dixell vyvinula kompaktní PLC typu IPG (iProGenius), které skrývá optimální řešení pro všechny potřeby HVACR (technologie pro vytápění, ventilaci, klimatizační systémy a chlazení). Jedná se o výkonnou platformu založenou na operačním systému Linux a na mikroprocesorech ARM. Součástí technologie je i interní WEB server a Ethernet připojení do sítě internetu či intranetu. Dále obsahuje USB výstup umožňující stahování dat nebo změnu nastavení či samotného programu a připojení linky Modbus RTU na lince RS485. Firma Emerson nabízí k příslušným PLC sestavám mnoho rozšiřujících modulů zajišťující rozšíření vstupních/výstupních členů, případně speciální moduly jako drivery pro řízení elektronických expanzních modulů, otáčky ventilátorů aj. Pomocí Modbus-RTU je možné komunikovat s ostatními PLC nebo unifikovanými regulátory.

PROGRAMOVÁNÍ PLC – ISaGRAF

Komplexním nástrojem pro tvorbu aplikačního SW všech typů PLC řady IPG je program ISaGRAF. Toto softwarové prostředí umožňuje vytvořit jak lokální tak distribuovaný řídící systém. Nabízí kombinaci vysoce flexibilního a robustního řízení (virtual machine) a intuitivního vývojového prostředí (workbench). Výstupem z tohoto prostředí je kód přenosný typu „C“ nebo TIC (cílově nezávislý kód). Obsahuje 5 různých programovacích jazyků kódované dle IEC 61131. Integruje nejlepší systém pro simulaci a vzdálené ladění. 

Firma LUCOklima má za léta používání tohoto software celou řadu ověřených projektů (řády desítek aplikací ročně), které usnadňují a zefektivňují tvorbu programů a následné ladění aplikací. Díky vlastní neustále se rozvíjející databázi funkčních bloků je možné efektivně vytvořit aplikační program i pro jiné oblasti než chladírenské technologie. V dnešní době umíme řídit např. i výkony vodních čerpadel, automatické filtrační systémy na vodu, temperační jednotky, složitější technologické celky (nově připravujeme např. řízení úpraven vody) aj.

Elektro dokumentace – PC SCHEMATIC

PC Schematic je SW na bázi CAD určený pro inteligentní kreslení elektrických schémat zapojení, elektrických řídících obvodů, případně pro hydrauliku či pneumatiku. V programu je možné vytvářet:

  • Schémata elektrických zapojení
  • Instalační výkresy
  • Zapojení PLC
  • Rozložení prvků v rozváděči
  • Technologická schémata
  • Materiálovou soupisku

Firma LUCOklima vytváří elektro-projekty ke každému systému či stroji. Tato dokumentace se stává součástí celkové dokumentace díla a je archivována pro účely případné změny či analýzy problému. PLC-automaty mohou obsahovat tento dokument v digitální formě a může být k dispozici, kdykoliv je zapotřebí. Jednoduše jej lze uložit např. na webserveru PLC, resp. webových stránkách obsluhy či údržby.