Servis

Servis lokální nebo dílenský?

U stacionárních systémů, které vyžadují lokální zásah provádíme veškeré dostupné servisní úkony na místě instalace. Jste-li vlastníkem kompaktního zařízení, které je možné transportovat, je vždy efektivnější dílenská oprava. Zařízení je po opravě podrobeno zátěžovému testu, který potvrdí bezvadný stav zařízení případně odhalí možné nedostatky.

Servis dílenský

Pravidelná údržba

Mezi naše nabízené služby patří i tzv. periodické údržby. Mezi běžné úkony patří např.: kontrola těsnosti systému, mechanické i chemické čištění vzduchových kondenzátorů či výparníků, deinkrustaci vodních výměníků, testy kyselosti oleje atd. Životnost chladících zařízení je úměrná péči, kterou jim poskytujete!

Kontrola těsnosti

Naše společnost je plně certifikovaná pro oblast kontroly úniku regulovaných látek Ministerstvem životního prostředí a poskytuje kompletní revizní služby chladících zařízení (dle nařízení EU č.517/2014).

Společnost LUCO klima vlastní Certifikát kategorie I, dle zákona o ochraně ovzduší (číslo 2388/10; Ministerstva životního prostředí České republiky)

Na následný termín provedení kontroly Vás včas upozorníme. V případě existence servisní smlouvy úkon rovnou provedeme. 

Deinkrustace

Čištění vodních chladících a otopných sestav, které jsou zanášeny. Zanášení odráží tendenci média vytvářet povlak nebo vodní kámen na povrchu teplosměnných desek. Termín zanášení zahrnuje hromadění organického i anorganického materiálu. Tvorba vodního kamene je způsobena anorganickými solemi ve vodním okruhu výměníku. Vodní kámen zvyšuje tlakovou ztrátu a izoluje povrch teplosměnných desek a tím zabraňuje správnému přestupu tepla.

Odstraněním nánosů vodního kamene, se provozní účinnost zařízení a povrchu teplosměnných desek obnoví. Dalšími přínosy odstranění kotelního kamene jsou snížení tlakové ztráty, snížení spotřeby energie a prodloužení životnosti zařízení.

Termokamera

Analýza úniků a přenosu tepla.

Zapůjčení chilleru

V případě nouze nabízíme svým zákazníkům zapůjčení minichillerů s chladícím výkonem od 3kW do 100kW.