Rozvaděčové chlazení

Ventilátory

Efektivní přímé chlazení okolním vzduchem. Nízká spotřeba, vysoký stupeň krytí (až IP56), snadná instalace, možnost změny orientace foukání, jednoduchá výměna vložek.

Detaily

Efektivní odvod tepla z rozváděče. Nejběžnější způsobem je odvod tepla přetlakem. Ventilátory se instalují do spodní části rozváděče a výstupní mřížky do nejsvrchnější. Ventilátory vytvoří v rozváděči přetlak, který vytláčí přes výstupní mřížky přebytečné teplo mimo rozváděč.

Výhody

Nízké investiční náklady, snadná instalace, jednoduché ovládání, minimální zástavbové rozměry, nízká hlučnost, minimální rušení, možnost EMC provedení, efektivní filtrace přes vložky zajistí čistotu uvnitř rozváděče, vysoký stupeň krytí…

Nevýhody

Efektivita chlazení je závislá na okolní teplotě, čistotě prostředí resp. průtoku vzduchu apod. Pro zajištění správného chlazení je nutné dodržovat pravidelné kontroly a výměny filtračních vložek. Ventilátory nejsou vhodné do ztížených či vlhkých prostorů.

Realizace


Nástěnné jednotky

Výkonné kompaktní kompresorové chladící jednotky (až 4kW) s instalací na stěnu rozváděčů. Vysoký stupeň krytí rozváděče (až IP54).

Detaily

Výkonný způsob bezpečného odvodu tepla z rozváděče při zachování vysokého krytí až IP54. Pomocí vnitřního ventilátoru chladící jednotky uvnitř neustále cirkuluje vzduch, který podle potřeby jednotka dochlazuje. Odebrané teplo je odváděno pomocí vnějšího ventilátoru do okolí rozváděče.

Výhody

Bezpečný provoz v náročném prostředí. Konstrukce uzpůsobená pro snadnou více úrovňovou instalaci na bočnice či přímo dveře rozváděčů. Možnost spojování ovládání více jednotek v rámci rozváděčové sestavy se společným otevřeným prostorem. Rychlý a kvalitní autorizovaný servis.

Nevýhody

Častá údržba v prašném či mastném prostředí. Snížování výkonu s rostoucí okolní teplotou max. do 55°C. Odvod kondenzátu. Mírné vibrace.

Realizace


Stropní jednotky

Výkonné kompaktní kompresorové chladící jednotky (až 4kW) s instalací na střechu rozváděčů. Vysoký stupeň krytí rozváděče (až IP54).

Detaily

Výkonný způsob bezpečného odvodu tepla z rozváděče při zachování vysokého krytí až IP54. Pomocí vnitřního ventilátoru chladící jednotky uvnitř neustále cirkuluje vzduch, který podle potřeby jednotky dochlazuje. Odebrané teplo je odváděno pomocí vnějšího ventilátoru do okolí rozváděče.

Výhody

Bezpečný provoz v náročném prostředí. Konstrukce uzpůsobená pro snadnou instalaci na střechu rozváděčů. Možnost spojování ovládání více jednotek v rámci rozváděčové sestavy se společným otevřeným prostorem. Rychlý a kvalitní autorizovaný servis.

Nevýhody

Častá údržba v prašném či mastném prostředí. Snížování výkonu s rostoucí okolní teplotou max. do 55°C. Odvod kondenzátu. Náročnější vedení vzduchu uvnitř rozváděče. Mírné vibrace.

Realizace


  

Vodní výměníky

Speciální VZT systémy