Chlazení vody / kapalin

Vzduchem chlazený kondenzátor dělený

Systémová řešení chladičů vody s požadavkem na oddělení kondenzátoru.

Detaily

Pro zajištění bezpečného chodu zařízení v místě provozu s vysokými okolními teplotami (ve výrobní hale či v blízkosti technologií produkující teplo) nebo se zvýšeným množstvím nečistot ve vzduchu (olej, prach, saze, vlhkost, korozivní látky…) – nejlepším řešením konstrukce chlazení vody je systém s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem vyvedeným mimo takovéto prostory.

Výhody

Oddělený vzduchem chlazený kondenzátor umístěný mimo exponované prostory (ideálně např. ve venkovním prostředí) zajistí delší periody údržby, vysokou účinnost, nízkou energetickou náročnost a především dlouhou životnost.

Základní parametry sytému:

 1. VZDUCHEM CHLAZENÝ KONDENZÁTOR – industry provedení s velkou plochou pro chlazení velkých výkonů s dostatečnou výkonovou rezervou, snadnou údržbou lamel v provedení s horizontálním či vertikálním proudění vzduchu (Güntner)
 2. KOMPRESOROVÁ SESTAVA ODDĚLENÁ – preferované provedení kompresorů Scroll či Digital-Scroll (Copeland). Vysoká účinnost, malé zástavbové rozměry, bezúdržbový provoz.
 3. VÝPARNÍKOVÁ SESTAVA ODDĚLENÁ – Deskový výměník, případně trubkový výměník pro speciální kapaliny (SwepWTKOnda).
 4. HYDROMODULY – preferované provedení odstředivých čerpadel (WILOGrundfos).
 5. AKUMULAČNÍ NÁDRŽ – PPR (tepelně izolované pro nízkoteplotní aplikace). Velká flexibilta, speciální konstrukční řešení, snadná úprava, možnost výstavby v místě instalace, lehká, snadná doprava a manipulace.

Speciální systém s odděleným vzduchovým kondenzátorem Vám zajistí bezpečný provoz, snadný přístup údržby a dlouhou životnost celého systému.

Pozn.: Na námi instalované zařízení zajistíme: 24 měsíční záruční lhůtu, pozáruční servis, revizi úniku chladiva včetně založení revizní knihy, periodické kontroly, rychlý servis…

Realizace


Vzduchem chlazený kondenzátor kompaktní

Zákaznická řešení chladičů vody se speciálními požadavky na snadné zprovoznění, mobility či minimalizaci zástavbových prostor.

Detaily

Výhody

Kompaktní zařízení umožňuje snadnou manipulaci, má menší zástavbové rozměry, snadno se integruje do technologií, možná redundance dalším či záložním zařízením, jednoduché uvedení do provozu, snadná obsluha.

Základní parametry sytému:

 1. VZDUCHEM CHLAZENÝ KONDENZÁTOR – industry provedení s velkou plochou pro chlazení velkých výkonů s dostatečnou výkonovou rezervou, snadnou údržbou lamel v provedení s horizontálním či vertikálním proudění vzduchu (Günter)
 2. KOMPRESOROVÁ SESTAVA – preferované provedení kompresorů Scroll či Digital-Scroll (Copeland). Vysoká účinnost, malé zástavbové rozměry, bezúdržbový provoz.
 3. VÝPARNÍKOVÁ SESTAVA – Deskový výměník, případně trubkový výměník pro speciální kapaliny (Swep, WTK, Onda).
 4. HYDROMODULY – preferované provedení odstředivých čerpadel (WILO, Grundfos).
 5. AKUMULAČNÍ NÁDRŽ – INTEGROVANÁ / EXTERNÍ – PPR (tepelně izolované pro nízkoteplotní aplikace). Velká flexibilta, speciální konstrukční řešení, snadná úprava, možnost výstavby v místě instalace, lehká, snadná doprava a manipulace.

Kompaktní jednotky řeší především problémy s nedostatkem místa a nároky na mobilitu zařízení. Díky sériovým konstrukčním prvkům mají nižší pořizovací náklady a velice snadno se integrují ke stávajícím technologiím.

Pozn.: Na námi instalované zařízení zajistíme: 24 měsíční záruční lhůtu, pozáruční servis, revizi úniku chladiva včetně založení revizní knihy, periodické kontroly, rychlý servis…

Realizace


Vodou chlazený kondenzátor dělený

Je-li k dispozici v místě provozu věžová voda či jinak upravený centrální rozvod chladící vody s vyhovujícím průtokem a teplotou, nejlepším řešením konstrukce nízkoteplotního chlazení vody (teplota vody nižší než je centrální chlazení) je systém s vodou chlazeným kondenzátorem.

Detaily

Výhody

Prostorové uzpůsobení, vysoká účinnost, nízká energetická náročnost, snadná údržba, dlouhá životnost.

Základní parametry sytému:

 1. VZDUCHEM CHLAZENÝ KONDENZÁTOR DĚLENÝ- Deskový kondenzátor – malé rozměry, vysoká účinnost, snadná integrace na vodní rozvody (Swep, AlfaLaval) Trubkový kondenzátor – vyšší odolnost proti zanesení nečistotami, snadná údržba, menší náchylnost na poškození zámrazem (WTK, Onda).
 2. KOMPRESOROVÁ SESTAVA ODDĚLENÁ- preferované provedení kompresorů Scroll či Digital-Scroll (Copeland). Vysoká účinnost, malé zástavbové rozměry, bezúdržbový provoz.
 3. VÝPARNÍKOVÁ SESTAVA ODDĚLENÁ- preferované provedení je deskový výměník případně trubkový výměník pro speciální emulze (Swep, WTK, Onda).
 4. HYDROMODULY – preferované provedení odstředivých čerpadel (WILO, Grundfos).
 5. AKUMULAČNÍ NÁDRŽ – PPR (tepelně izolované pro nízkoteplotní aplikace). Velká flexibilta, speciální konstrukční řešení, snadná úprava, možnost výstavby v místě instalace, lehká, snadná doprava a manipulace.

Speciální dělený systém s vodou chlazeným kondenzátorem Vám vyřeší nejen problém s prostorem, ale zajistí i bezpečný provoz, snadný přístup údržby a dlouhou životnost celého systému. Kompresorová jednotka, případně pouze výparníková s hydromodulem může být integrována v blízkosti technologie, případně přímo na výrobním stroji. Díky této konstrukci ubudou problémy s výstavbou vodní trasy a s tepelnými a tlakovými ztrátami na vodním vedení.

Pozn.: Na námi instalované zařízení zajistíme: 24 měsíční záruční lhůtu, pozáruční servis, revizi úniku chladiva včetně založení revizní knihy, periodické kontroly, rychlý servis…

Realizace


Vodou chlazený kondenzátor kompaktní

Je-li k dispozici v místě provozu věžová voda či jinak upravený centrální rozvod chladící vody s vyhovujícím průtokem a teplotou, nejlepším řešením konstrukce nízkoteplotního chlazení vody (teplota vody nižší než je centrální voda) je systém s vodou chlazeným kondenzátorem.

Detaily

Výhody

Snadná doprava a rychlá instalace zařízení, vysoká účinnost, nízká energetická náročnost, snadná údržba, dlouhá životnost.

Základní parametry sytému:

 1. VZDUCHEM CHLAZENÝ KONDENZÁTOR – Deskový kondenzátor – malé rozměry, vysoká účinnost, snadná integrace na vodní rozvody (Swep, AlfaLaval) Trubkový kondenzátor – vyšší odolnost proti zanesení nečistotami, snadná údržba, menší náchylnost na poškození zámrazem (WTK, Onda).
 2. KOMPRESOROVÁ SESTAVA – preferované provedení kompresorů Scroll či Digital-Scroll (Copeland). Vysoká účinnost, malé zástavbové rozměry, bezúdržbový provoz.
 3. VÝPARNÍKOVÁ SESTAVA – preferované provedení je deskový výměník případně trubkový výměník pro speciální emulze (Swep, WTK, Onda).
 4. HYDROMODULY – preferované provedení odstředivých čerpadel (WILO, Grundfos).
 5. AKUMULAČNÍ NÁDRŽ – PPR (tepelně izolované pro nízkoteplotní aplikace). Velká flexibilta, speciální konstrukční řešení, snadná úprava, možnost výstavby v místě instalace, lehká, snadná doprava a manipulace.

Speciální kompaktní systém s vodou chlazeným kondenzátorem Vám vyřeší především problém s prostorem pro instalaci, bezpečný provoz, snadný přístup údržby a dlouhou životnost celého systému.

Pozn.: Na námi instalované zařízení zajistíme: 24 měsíční záruční lhůtu, pozáruční servis, revizi úniku chladiva včetně založení revizní knihy, periodické kontroly, rychlý servis…

Realizace


Freecooling

Jsou-li požadavky na teplotu chladící vody v rozsahu okolních teplot resp. pohybuje-li se žádaná teplota vody ideálně v nadnulových teplotách (+5 až +30°C)  nebo je-li vystupující chladící voda z technologie příliš vysoká , je možné přidat k případnému strojnímu chlazení i tzv. suché chladiče. Chladiče pracují pouze s teplotou vzduchu v místě instalace např. ve venkovním prostředí. Freecooling zajistí snížení nákladů na provoz chlazení a zároveň prodlouží servisní periody resp. životnost strojního chlazení.

Detaily

Výhody

Energeticky úsporné řešení, snadná instalace, regulace řízení, servis a údržba, šetří strojní chlazení, snadné rozšíření o další výkonové stupně.

Základní parametry systému:

 1. VZDUCHEM CHLAZENÝ VODNÍ VÝMĚNÍK – industry provedení s velkou plochou pro chlazení velkých výkonů s dostatečnou výkonovou rezervou, výkonnými ventilátory, snadnou údržbou lamel v provedení s horizontálním či vertikálním proudění vzduchu (Güntner)

Realizace