VULHM – mrazící box a předchladírna

Pro Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti jsme dokončili výstavbu mrazícího boxu a předchladírny. 

Technologie mrazírny je zdvojená z důvodů plné redundance systému. Dalším jistícím prvkem trvalého chodu mrazírny je autonomní elektrocentrála spolu s řídícím a monitorovacím systémem.