Preciz – chiller 200kW + freecooling 200kW

V současné době provádíme pro společnost Preciz, s.r.o. dodávku a montáž dvouokruhového chilleru s oddělenými vzduchem chlazenými kondenzátory. Součástí tohoto systému je také freecoolingový chladič, který zajistí úsporu energií v zimním období.

Výstavba chilleru je od začátku uzpůsobena dispozičním možnostem, které nám byly poskytnuty i specifickým požadavkům zákazníka. Strojní chlazení je umístěno pod šikminou nádrže s chlazenou emulzí. Strojní část proto musela být opět řešena na míru. Sestava obsahuje dva kompresory Copeland Scroll, kotlový výparník, deskový výměník freecoolingového systému, elektronické vstřikovací ventily a elektro rozvodnici včetně systému řízení. Systém řízení je kombinován standardním regulátorem ICHILL a PLC IPRO SMALL společnosti Dixell. Vzduchem chlazené kondenzátory a freecoolingový výměník jsou z důvodu úspory volných ploch instalovány na střeše výrobní haly. 

Strojní chlazení bylo úspěšno zprovozněno. Bylo provedeno měření okamžitého chladícího výkonu.