PILANA Tools s.r.o. – Chiller 7,5kW

Dodávka kompaktního chilleru o výkonu 7,5kW jako zdroje centrálního chlazení a distribuce chlazené vody. Součástí dodávky je i externí akumulační nádoba, cirkulační čerpadlo a záložní zdroj chlazení z vrtu.

Sestava je vystavěna na společné samonosné rámové konstrukci s nivelačními nohami. Distribuci vody zajišťuje externí čerpadlo Grundfos vybavené na výtlaku diskovým filtrem. Na rozvodech vody je integrován ochranný prvek bypass jako ochrana proti úplnému uzavření odběru vody spotřebiči. Pro případ havárie či údržby chilleru byl jako paralelní zdroj zakomponován do okruhu deskový výměník s termoregulačním ventilem regulující průtok chladné vody ze stávajícího vrtu. Výsledné podobě sestavy resp. velikosti rámu a uspořádání prvků na rámu předcházela projekce schválená zákazníkem.