PARZLICH – temperační jednotka

Zprovozněna temperační jednotka TU – EH12 – WC10. Mechanicky se jedná o kompaktní systém umístěný na společném ocelovém rámu s nástěnným silovým a řídícím rozváděčem. Jednotka pracuje s přímým ohřevem vody případně chlazením v tlakově otevřeném cirkulačním okruhu.  

Energie je dodávána cirkulující kapalině při průchodu trubkovnicí s odporovými elektrickými spirálami nebo je odebírána v deskovém výměníku. Provoz je plně automatický, řízen programovatelným automatem, obvykle podle výstupní teploty temperované kapaliny.