GRANITOL – přímé splitové chlazení rozvodnice

Rozvodnice je umístěna v prostoru kde teplota okolí neklesne pod 40°C. V letním období potom teploty přesahují 50°C. Instalovali jsme zde proto dělený klimatizační systém.

Výhody přímého chlazení:

– Efektivně chladí celoročně na žádanou teplotu (v rámci předem dané hystereze) a efektivně odvádí odpadní teplo mimo prostory výroby

– Uzavřený vnitřní cirkulační okruh eliminuje zanášení vnitřního prostoru nečistotami

– Vyšší účinnost přímého chlazení zajistí bezproblémový chod frekvenčních měničů a zajistí jejich delší životnost bez nutnosti údržby

– Komfortní ovládání pomocí digitálního regulátoru (zobrazení vnitřní teploty, jednoduchá změna žádané teploty, dálkový přenos alarmového hlášení apod…)