Continental Baum – Chiller 150kW

Dodávka chilleru o výkonu 2x75kW pro šokové chlazení běhounu pneumatik v otevřené vodní lázni. Součástí dodávky je i speciální akumulační nádoba, řízená distribuční čerpadla, automatická filtrace a dopouštění.

Chladící sestavu tvoří zdvojený vodou chlazený chiller o výkonu 2x75kW. Distribuci vody zajišťují frekvenčně řízená čerpadla pro primární a sekundární okruh. O čistotu vody se pak stará zcela autonomní zdvojená filtrace pro procesní a věžovou vodu. Filtrace využívá funkce diskových filtrů se zpětným proplachem s hydraulicky řízeným chodem třícestných ventilů bez nutnosti odstávky. Procesy řídí programovatelný automat součástí chilleru. K akumulaci energie a k hlídání stavu hladiny slouží dělená akumulační nádoba s funkcí teplé a studené sekce s přepadovými filtry a automatickým dopouštěním s přesně definovaným množstvím refreshující vody. O kvalitu vody se pak stará dávkovací jednotka stabilizující PH.