Continental Barum VL8 Shocker 200kW

Dodávka kompaktního vodního shockeru o výkonu 200kW určeného k přímému chlazení vodní lázně pro pryžový profil vystupující z vytlačovací linky. Součástí dodávky je i integrovaná akumulační nádoba, výměníkový modul s řízením směšovacím uzlem, výkonově řízené cirkulační a oběhové čerpadlo, automatická disková filtrace vody a PH úpravna. Celý systém je monitorován a řízen HMI/SCADA sw RELIANCE.

Sestava je vystavěna na dvou spojených samonosných rámových konstrukcích. Distribuci vody zajišťuje frekvenčně řízené externí čerpadlo Grundfos vybavené na výtlaku automatickým diskovým filtrem na vodu s nově použitou technologií zpětného proplachu demineralizovanou vodou se stlačeným vzduchem. Na rozvodech vody je integrován směšovací prvek pro dosažení maximálního výkonu. Pro případ havárie či údržby primárního zdroje chladné vody je systém možné chladit i věžovou vodou. Výsledné podobě sestavy resp. velikosti rámů a uspořádání prvků na rámech předcházela projekce schválená zákazníkem.