Novinky

LazyHouse

Naše společnost byla požádána o dokončení instalace větrání s rekuperací v RD na Lazech ve Zlíně. Dům navrhl MgA. Ing. arch. Petr Janda. Na této instalaci je zvláštní prvek pro distribuci přiváděného vzduchu. Rozvody jsou vedeny v potrubí pod podlahou a ústí do štěrbin, které jsou osazeny přímo u oken. Celkový pohled po dokončení bude působit jako průběžná mezera po celém obvodu skleněného pláště a podlahy. Takto vzniklou štěrbinou bude proudit čerstvý vzduch.