Caspro – dodávka 400kW strojní chlazení a 200kW Freecooling

V současné době zprovoznila společnost Caspro s.r.o. námi dodané zařízení ve společnosti SPUR a.s.

Jedná se o strojní chlazení o výkonu 400kW a freecoolingové chlazení o výkonu 200kW.