Ventilátory

http://www.bigleaguekickball.com/category/press/ soma next day delivery cod Efektivní odvod tepla z rozváděče. Nejběžnější způsobem je odvod tepla přetlakem. Ventilátory se instalují do spodní části rozváděče a výstupní mřížky do nejsvrchnější. Ventilátory vytvoří v rozváděči přetlak, který vytláčí přes výstupní mřížky přebytečné teplo mimo rozváděč.

Výhody

http://www.bigleaguekickball.com/category/press/ buy cheap online pharmacy soma Nízké investiční náklady, snadná instalace, jednoduché ovládání, minimální zástavbové rozměry, nízká hlučnost, minimální rušení, možnost EMC provedení, efektivní filtrace přes vložky zajistí čistotu uvnitř rozváděče, vysoký stupeň krytí…

Nevýhody

Efektivita chlazení je závislá na okolní teplotě, čistotě prostředí resp. průtoku vzduchu apod. Pro zajištění správného chlazení je nutné dodržovat pravidelné kontroly a výměny filtračních vložek. Ventilátory nejsou vhodné do ztížených či vlhkých prostorů.

Realizace